Adwokat Ełk - Porady prawne

Świadczone przez Kancelarię usługi to m.in.:

 • obrona oskarżonych w sprawach karnych i karnoskarbowych
 • obrona obwinionych w sprawach wykroczeń i wykroczeń skarbowych
 • reprezentacja pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i powodów cywilnych w postępowaniu karnym
 • reprezentacja skazanych w postępowaniu karnym wykonawczym
 • przygotowywanie pism w postępowaniu przygotowawczym, jurysdykcyjnym i wykonawczym
 • dochodzenie odszkodowań
 • błąd w sztuce lekarskiej
 • wypadki komunikacyjne.
 • prawo rodzinne (alimenty, rozwody, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem i inne),
 • prawo własności (zasiedzenie, rozgraniczenie, zniesienie współwłasności, ochrona własności i posiadania)
 • prawo zobowiązań (pożyczka, przedawnione wierzytelności, postępowanie upominawcze i nakazowe),
 • prawo spadkowe (dziedziczenie ustawowe i testamentowe, pomoc przy sporządzaniu testamentów, zachówek, przyjęcie i odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku)
 • ochrona dóbr osobistych.
 • windykacja długów.
 • stała obsługa prawna przedsiębiorców, fundacji i stowarzyszeń,
 • zakładanie działalności gospodarczej, rejestracja spółek i innych podmiotów prawa handlowego,
 • tworzenie i analiza umów spółek i statutów,
 • windykacja wierzytelności przedsiębiorców,
 • sporządzanie opinii prawnych
 • reprezentacja przedsiębiorców przed sądami powszechnymi, organami administracji i sądami administracyjnymi w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • skargi na decyzje organów administracji publicznej,
 • odwołania od decyzji organów administracji publicznej,
 • postępowanie przed organami podatkowymi,
 • postępowanie egzekucyjne w administracji,
 • skargi na przewlekłość postępowania administracyjnego,
 • wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji,
 • sprawy wywłaszczeniowe,
 • decyzje o warunkach zabudowy,
 • prawo nieruchomości.
DANE KONTAKTOWE ul. Armii Krajowej 20 lok. 1 19-300 Ełk Tel.: 601 880 830 e-mail: jaroslaw.muraszkowski@gmail.com