Adwokat Ełk - Porady prawne

Amelia Szukowska

Kancelaria Radcy Prawnego Amelia Szukowska obsługuje polskich i zagranicznych Klientów prowadząc zarówno bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych, jak i doradzając Klientom kompleksowo w projektach wykonywanych przy wsparciu środków unijnych oraz w sporach sądowych. Kancelaria zapewnia swoim Klientom kompleksową obsługę prawną obejmującą następujące dziedziny prawa:

I. Prawo spółek i doradztwo korporacyjne:

Obejmuje w szczególności:

  • zakładanie spółek prawa handlowego, ich przekształcania, łączenia, likwidacji i upadłości;
  • zmiany w kapitale zakładowym i inne zmiany umów spółek;
  • prawne aspekty organizacji spółek i tworzenia regulacji wewnętrznych;
  • sporządzanie i negocjacje porozumień wspólników lub akcjonariuszy;
  • nabywanie i zbywanie akcji i udziałów,
  • nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części;
  • łączenie i podział spółek oraz ich przejęcia;
  • badania prawne przedsiębiorstw typu due diligence;
  • sporządzanie i negocjowanie umów handlowych;
  • doradztwo w zakresie restrukturyzacji i przekształceń struktury własnościowej przedsiębiorstw, sporządzanie harmonogramów i struktur transakcji jak również dokumentacji przekształceniowej.
II. Obsługa prawna projektów realizowanych w ramach funduszy Unii Europejskiej:
III. Spory sądowe:
IV. Procesy inwestycyjne, infrastrukturalne:
DANE KONTAKTOWE ul. Armii Krajowej 20 lok. 1 19-300 Ełk Tel.: 601 880 830 e-mail: jaroslaw.muraszkowski@gmail.com